Programa
Premsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa Creure Avui

Creure Avui és un programa de divulgació

de l'església de Mataró, destinat tant a 

persones creients com no creients, per tal 

de posar a l'abast de tot-hom, la realitat,

les preocupacions, i les vivències dels

cristians de Mataró.Creiem que el cristià és una persona com

les altres, present i activa en el món, que

està en un constant procés de revisió, 

que té un passat cultural important en 

el nostre entorn europeu.El programa, vol fer reflexionar sobre 

temes que afecten a la vida dels cristians

i de la majoria del homes i dones. Vol 

donar a conèixer els aspectes del passat

cultural del nostre poble. Vol, també, ser

reflex de les activitats de les comunitats

i parròquies del maresme davant tothom.
 

 

El programa neix

a l'estiu del 1989 fruit del treball del Consell Pastoral, que va tractar en diversos àmbits la necessitat de que l'església local tingués més presència en els mitjans de comunicació.

El 31 d'abril de 2004 el programa, dins els seus primers 15 anys de vida, va emetre el programa 500.

El 29 d'abril de 2016, als seus 27 anys de vida, emet el programa 1000.

Creure Avui s'emet setmanalment el divendres a les 18:30.

Repetició el dissabte a les 12:30, diumenge a les 7:30 i a les 10:30 i dilluns a les 11,30.

El programa es pot veure per www.creureavui.org en diferit i per m1tv en directe i en diferit, també a vimeo o al facebook.